Minust

Olen spetsialiseerunud kliinilisele ja neuropsühholoogiale, mis tähendab, et saan Sulle abiks olla väga erinevatel teemadel, muuhulgas ärevus, depressioon, sundhäired, sõltuvushäired, isiksusehäired, unehäired, foobiad, täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Lisaks, tänu minu pikaajalisele haiglatöö kogemusele neuroloogiliste haigustega patsientidega võib minu poole julgesti pöörduda ka haiguse või trauma tagajärjel kannatada saanud kognitiivsete funktsioonide korral.

Erialane hariduskäik

Kvalifikatsioon ja atesteering

Töökogemus

Koostöö perearstidega individuaalteraapia raames, samuti nõustamise, kognitiivsete võimete hindamise ja neuropsühholoogiliste uuringute läbiviimist. Töö paaride ja peredega.

Koostöö perearstidega individuaalteraapia raames, samuti nõustamise, kognitiivsete võimete hindamise ja neuropsühholoogiliste uuringute läbiviimist. Sellele lisandus töö paaride ja peredega.

Jätkasin tööd nii kliinilise psühholoogia kui taastusravi ülesannetes.

Kliiniline neuropsühholoog. Minu põhitööks oli neuroloogiliste haigustega patsientide kognitiivsete funktsioonide hindamine, selle tulemustest lähtuvalt taastusraviplaani koostamine ja patsientide taastusraviprotsessi edendamine. Lisaks, mul oli võimalus teha koostööd Eesti Vabariigi Kaitseväega- minu ülesandeks oli välismissioonidel vigastada saanud ja/või traumeeritud sõjameeste psühhoemotsionaalse seisundi hindamine, ravi ja toetus.

Kliiniline neuropsühholoog. Töötasin põhiliselt kliinilise psühholoogi ülesannetes. 2015 alustasin ühena esimestest kliinilistest psühholoogidest koostööd perearstidele loodud Teraapiafondi raames.

Kliiniline psühholoog. Sain väärtuslikud kogemused esmaste psühhooside, ärevuse ja depressiooni ning ambulatoorses osakonnas töötamisega.

Lisaoskused

Kuulun Eesti Psühholoogide Liitu (Eesti Psühholoogide Liit) ja Eesti Pereteraapia Ühingusse (Liikmed)